خوش آمد گویی
دبیرستان توحید در جهت ارتقای  IT دبیرستان دست به راه اندازی سایت IT گردید.
با تشکر


     
سخرانی های مدیریت محترم" توجه داشته باشید کیفیت ویدئو به علت مشاهده راحت تر شما پایین آمده است.
سخنان کامل مدیریت قسمت اول
سخنان کامل مدیریت در رابطه با سوالات اولیائ محترم

مدرسه هیات امنایی چیست؟! (مخصوصا برای سال اولی ها)
توضیحات توسط مدیرت

آغاز مهر

تبریک سال جدید تحصیلی توسط مدیرت دبیرستان هوشمند هیات امنایی توحید در انجمن IT

     
برگزاری مسابقات PES 2013  از آغاز سال تحصیلی توسط ویدئو پروژکتور

بازی های PES درحال برگزاری میباشد

     
لوگو دبیرستان هوشمند توحیدDesign by    Soroush Ashrafi

  حدیث روز  
   
  تاریخ و ساعت  
Sunday : 12/07/2020

   
  پیام رسان  
گیرنده