درج مطلب

راهنمای تلفن طبقات دبیرستان هوشمند هیات امنایی توحید

داخلی

تلفن گویا

مسول واحد

عنوان

مستقیم

101

9

امیرپهلوانی

مدیریت

44102020

102

8

علیرضاکمالی

معاون آموزشی

------------

104

2

داود سروش

مسول طبقه دوم 

44957500

105

1

بیژن نصوری

مسول طبقه سوم 

44157400

106

---

محمد غفوری

سرایداری

------------

107

5

امیر خسروی

سایت رایانه

------------

108

6

امیرامانی 

مشاوره

------------

109

---

آقایی پور

نگهبانی

------------

110

4

ابوافضل شرافتی

دبیرخانه

--------------

114

3

-------------

---------

------------

115

---

خدمات

-------

------------

116

7

دبیران

-------

------------

---

---

سانترال

------

44142200

44144300

 

 

  راهنمای طبقات  
 

فضاهاوامکانات

1- تمامی فضاهای موجودمدرسه با 32 دستگاه دوربین مجهزبه دید درشب ، کنترل ، ضبط وبه مدت 60 روز درحافظه ی DVR ذخیره می گردد.

2- کلاس ها باویدئو پروژکتور ، بردهوشمند وکیس های پنتیوم4 تجهیزشده وتوضیحات ضروری دبیر بر روی وایت بردها درج می گردد .

 

حیاط دبیرستان :

1ـ نگهبانی :

حضوردائمی یکی ازنیروهای خدماتی مدرسه دراتاق نگهبانی ، ورود وخروج دانش آموزان رابه دقت کنترل می نماید ، ضمن آن که مراجعه کنندگان به آموزشگاه نیزلازم است باعبورازنگهبانی پاسخ گوی سئوالات نگهبان باشند .

2- دستگاه های مخصوص بدن سازی :

درحیاط خلوت مدرسه که درمجاورت پارکینگ دبیران واقع است ، انواع لوازم ورزشی مخصوص بدن سازی تعبیه گردیده تااوقات فراغت وزنگهای ورزش دانش آموزان راغنا بخشد .

3- فضای سبز :

به منظورتمدد روح وروان دانش آموزان درزنگهای تفریح درجاهای مختلف مدرسه درختکاری وگلکاری صورت گرفته وفضای سبزی ایجادگردیده تاخستگی حضوردریک جلسه ی آموزشی راازدانش آموزان بزداید .

طبقه زیرزمین

1- آزمایشگاه : قابل استفاده هم زمان برای 30 نفر ــ تجهیزات کامل آزمایشگاهی وموادلازم برای انجام آزمایش های کتب درسی ــ مجهز به ویدئوپروؤکتور وبردهوشمند .

2- سالن امتحانات : ضمن آن که به دوربین های مداربسته ، لب تاب ، ویدئوپروژکتور ، پرده ی نمایش وسیستم صوتی مجزاتجهیزشده است ، امکان برگزاری امتحانات برای قریب به 150 نفرراداراست .

3- نمازخانه : بافضایی نزدیک به 50 مترمربع به طورزیبایی با آیات قرآنی مزین گشته است ، نمازخانه دارای محراب ویژه ی امام جماعت آموزشگاه است وهمه روزه نمازظهروعصروروزهای سه شنبه زیارت عاشورادرآن برپا است .

طبقه همکف

1- سایت رایانه : مجهزبه 15 دستگاه کیس ومانیتورهای LED ــ بهره مندی ازاینترنت پرسرعت 1meg ــ شبکه Lan

2- کتابخانه وسالن کنفرانس : بابیش از 4هزار جلدکتاب درزمینه های گوناگون هم زمان استعداد برگزاری جلسات مهم باظرفیت نزدیک به 50 نفردارامی باشد . سالن کنفرانس به برد ، ویدئوپروژکتور ، ویدئو ، تلویزیون ، سیستم صوتی ، لب تاب و..... تجهیزشده است .

3- دبیرخانه : درجنوب غربی طبقه ی هم کف برای مکاتبات اداری ، دریافت پرونده های تحصیلی ومانند آن درنظرگرفته شده است .

4- اتاق مدیریت :

5- اتاق دبیران : 

طبقه اول :

1- اتاق معاون آموزشی

2- کلاس های درسی

3- اتاق مشاور

4- اتاق معاون پرورشی

طبقه دوم :

1- اتاق معاون آموزشی

2- کلاس های درسی

3- اتاق شبکه ی هوشمندکلاس های درسی