مشکلات موجوددر راه تصیل دانش آموزان

مهمترین مشکلات موجود بر سر راه تحصیل دانش آموزان :

 1) استفاده از تلفن همراه به صورت نا محسوس .

 2) استفاده مداوم و کنترل نشده از رایانه در منزل .

 3) مشکلات عاطفی بین پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با یکدیگر در منزل .

در حال حاضر عادت به استفاده مداوم از تلفن همراه و رایانه نوعی بیماری است که خود عامل مهم افت تحصیلی نوجوان به شمار می آید. چرا که اعتماد به نفس، هدفمند بودن و اراده را در درون آنان متزلزل می سازد. از طرفی وجود عکس ها ، فیلم ها و پیامک های موجود در تلفن همراه و رایانه آن هم بدون هیچ نظارتی مهمترین عامل تخریب افکار هیجانات و عواطف آنان است. از آن جا که ورود به دوران بلوغ ناخود آگاه با مشکلات و افکار و هیجانات نا خواسته درونی همراه است، شاید بتوان گفت سرگرم شدن نوجوان با تلفن همراه و یا رایانه به نوعی باعث کم رنگ شدن ارتباط او با افراد خانواده می شود که این یکی از عوامل مهم ایجاد فاصله بین روابط عاطفی اعضای خانواده می شود.

پدر مادر گرامی ! شما چگونه با این پدیده با فرزند خود برخورد می کنید؟!

اولیای مدرسه نیز علاوه بر نظارت و دقت و رفتار دانش آموزان همراه داشتن هرگونه تلفن همراه ، CD و وسابل غیرآموزشی را ممنوع و غیر مجاز می دانند که امید است شما اولیای محترم نیز در اجرای این مهم یاریگرشان باشید.

     
فعالیتهای فوق برنامه آموزشی

فعالیت های فوق برنامه آموزشی

علاوه برفعالیت­های آموزشی که شامل برنامه هفتگی وپرسش­ها وآزمون­هایی است که به صورت هفتگی یاماهیانه درکلاس درس برگزارمی­شودآموزشگاه ، اقدام به برگزاری آزمون های مستمردرشنبه اول هرهفته می­نمایدبدیهی است ، برنامه امتحانی این آزمون­ها وزمان دریافت کارنامه ­ها آخرهرماه اعلام خواهدشدعلاوه برمواردفوق جهت ارتقاء کیفیت تحصیلی فرزندانمان فعالیت های ذیل انجام می­گیرد:

1) برگزاری کلاس های فوق برنامه دردروس ریاضی ، علوم وفنون ، فارسی ، زبان ، عربی ،  که برخی ازاین کلاس ها درمتن برنامه­ی هفتگی قرارداشته تاخردادماه ادامه می­یابدوبرخی دیگرازدروس پس ازثبت نام دانش آموزان ورسیدن تعدادمتقاضیان به حدنصاب تشکیل می­شود . لازم به توضیح است که تجربه چندین ساله نشان داده است که برگزاری این کلاس­ها درکاهش افت تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی را ایفا می­نماید.بدیهی است حضورتمامی دانش آموزان دراین کلاس­ها الزامی است

 درسال تحصیلی جاری آزمونهای گزینه2 روزهای جمعه دوهفته یکبار برگزار می گردد

2) آزمون­های جامع

این آزمون­هادرطی 8 دوره درتمامی پایه­ هااعم ازدهم ، یازدهم و دوازدهم  درروزهای پنجشنبه برگزارمی­گردد. شرکت دراین آزمون­ها داوطلبانه بوده به دانش ­آموزان درصورت حضوردراین آزمون­ها معدلی ازآموخته ­های علمی خود در تمامی دروس به دست خواهندآورد.

3) آزمون های پیشرفت تحصیلی

این آزمون­هادرچهارمرحله جهت سنجش مهارت آموزشی دانش آموزان سال دهم تا یازدهم درطول سال تحصیلی طبق برنامه مشخص باحداقل هزینه برگزارمی­شود . آزمون پیشرفت تحصیلی ازطرف سازمان آموزش وپرورش وبراساس نیازسنجی دانش آموزان واهداف آموزشی نظام جامع آموزش وپرورش طراحی می­شود .

 

 

     
آمادگی برای کنکور

آمادگی برای کنکور :

همان گونه که مستحضریدموفقیت درکنکورمانندتمامی کامیابی­ های دیگربه صورت اتفاقی بدست نمی آیدبلکه می­بایست برای رسیدن به آن ، اهداف وبرنامه­ هایی رادنبال کرد.

ابتداروی سخن مابادانش آموزان سال دهم دبیرستان است . چون دراین سال دروس عمومی متوسطه ارائه شده واینها پایه واساس دروس سال های بالاتروسال دوازدهم می­باشدلذاباتوجه به این سخن ادیبانه که (خشت اول چون نهدمعمارکج ــ تاثریامی روددیوارکج) واینکه تغییرمقطع ازراهنمایی به دبیرستان افت تحصیلی زیادی به دنبال دارد ، لذالازم است که ازهمان شروع دوره متوسطه باگام های استوارقدم دراین راه بگذارید.

دانش آموزان سال یازدهم نیزبدانندچون دروس تخصصی هررشته ازسال یازدهم آغازشده واهمیت این دروس درکنکورنیززیاداست لذامی بایست به یادگیری مفهومی آن اهتمام ورزیده واحیانادرسی رابرای سال دوازدهم ذخیره نکنندکه این کارمشکلات عدیده­ای رادرگرفتن دیپلم  ایجاد می­کند.

به اطلاع دانش آموزان سال دوازدهم می­رسانیم که امسال شما 10 درس نهایی داریدومعدل این 10 درس درمعدل وتراز شما در کنکور بسیار مهم است ، درضمن دبیرستان فرهنگ توحید ، به دلیل کمبودوقت و استفاده بهینه اززمان وانجام کارتستی وتشریحی بیشتر کارخود  را از تابستان شروع می­کندلذا می­بایست شماعزیزان درخردادبامعدل خوب موفق به گرفتن دیپلم شویدتابه کاروان کنکوری­های موفق بپیوندید. پس وظیفه­ ی شمادراین سال بسیار سنگین است . ودرآخرشمادانش آموزان سال دوازدهم کنکور در انتظار شماست وسرنوشت شمادراین آزمون بزرگ رقم می­خوردبرای آن برنامه داشته باشید.

اگرازهردانش آموزیادبیرسال دوازدهم ازمهم ترین مشکل آنان سوال کنید ، خواهندگفت : دروس پایه . پس بیاییددردوره متوسطه پایه ­ای قوی برای سال دوازدهم وموفقیت درکنکورفراهم کنید.

بدین منظورتوصیه می شود:

1) ازهمین امروزبرای خودبرنامه ریزی کنید(دراین رابطه بامشاور محترم دبیرستان درتماس باشید)

2) در کلاس های فوق برنامه خارج از متن برنامه (تکمیلی) ثبت نام و در آن شرکت فعال داشته باشید

3) درآزمون­های پیشرفت تحصیلیکه ازطرف سازمان آموزش وپرورش طراحی واجرا می­گردد ثبت نام وشرکت نمایید .