دعای توسل  
دعای توسل هر هفته سه شنبه ها ساعت 7:00

   
  زیارت عاشورا  

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

مراسم زیارت عاشورا هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 7:00همراه با مدیحه سرائی وپذیرائی درنمازخانه دبیرستان برگزار می گردد.
                                 

     

 «معاونت پرورشی دبیرستان توحید»